Voor wie?

De Belvertshoeve is er voor jongeren (jongens en meisjes) tussen 18 en 28 jaar met een lichtverstandelijke beperking en/of normale begaafdheid  met grote problemen. Deze problemen kunnen velerlei zijn denk aan gedragsproblemen, geen school en/of dagbesteding, drugs, criminaliteit ,problemen thuis. Kortom jongeren met krasjes op hun ziel. Op De Belvertshoeve leer je samen met een team van professionals je leven weer op de rit te krijgen en je te ontwikkelen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. De omgang kenmerkt zich door betrokkenheid, bezorgdheid, serieus nemen en hoop en perspectief bieden, zonder betuttelend te zijn waarbij we uit gaan en de nadruk leggen op wat de jongere wel kan. Hun mogelijkheden zijn ons uitgangspunt.